Siilinkylien imago- ja yhteistyöhanke käynnistyi maaliskuussa 2021

5.3.2021

Siilinkylien imago- ja yhteistyöhanke on Siilinjärven asuinalueet ja kylät ry:n ja Siilinjärven kylä- ja asukastoimijoiden yhteinen hanke. Hankkeessa parannetaan kylien ilmettä, tiedotusta sekä luodaan pohjaa verkostoyhteistyölle.