Siilinjärven asuinalueet ja kylät ry perustettiin 15.5.2018 jatkamaan Siilinjärvellä aiemmin toimineen kyläparlamentin aloittamaa työtä kyläyhdistysten tai muiden kylien toimintaa kehittävien ryhmittymien  ns. kattojärjestönä. Yhdistys on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. 

Syksystä 2022 alkaen olemme lyhyesti Siilinkylät ry.


Tavoite ja toimintamalli

Yhdistyksen tavoite on koota Siilinjärven asuinalue- ja kylätoimijoiden voimat yhteen. Yhdessä edistämme asuinalueiden ja kylien kiinnostavuutta, kasvua, asukkaiden viihtyvyyttä ja osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia lähiasuinalueen asioihin. 

Toimintamallimme auttaa jäsenyhdistyksiä ja -toimikuntia saamaan apua ja tukea asuinalue- tai kyläosaamiseensa, toimintansa kehittämiseen, tunnettavuuden vahvistamiseen, vaikuttavuuden lisäämiseen ja verkostoitumiseen.

Yhdistyksen toimintaan kuuluu hankerahoituksen hakeminen eri lähteistä asuinalueiden ja kylien kehittämiseen liittyviin yhteisiin hankkeisiin.


Jäsenyys

Varsinaisiksi äänioikeutetuiksi jäseneksi voivat liittyä yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa tukevat sekä nämä säännöt hyväksyvät Siilinjärven asuinalue/kyläyhdistykset tai -toimikunnat ja yhteisöt, jotka toimivat asuinalueiden hyväksi. 

Kannatusjäseniksi ilman äänioikeutta voivat liittyä yksityiset henkilöt, yhdistykset, järjestöt, toimikunnat ja yritykset sekä muut oikeuskelpoiset yhteisöt, säätiöt ja kunta.