Kehittämisesitykset

Siilinjärven asuinalueet ja kylät ry pyrkii edistämään ja koordinoimaan asuinalueiden ja kylien kehittämistä. Keräämme kyselyillä vuosittain ja tarvittaessa useimminkin asuinalueittain kehittämisesityksiä. Tulleet esitykset viemme eteenpäin asianomaisille päättäjille.

Yhdistyksemme auttaa myös hanketukirahoituksen hakemisessa. Rahoitusta voi saada tukirahoitussäännösten mukaisiin kehittämiskohteisiin. Kunta myöntää tarvittaessa takauksen väliaikaisrahoitukselle,  joka on enintään puolet myönnetystä ulkopuolisesta rahoituksesta.

Asuinalueiden ja kylien kehittämiskysely 2019

Tämän vuoden kysely toteutetaan alla olevalla sähköisellä lomakkeella sekä Siilinjärven ja Vuorelan kirjastoissa olevilla paperisilla kyselylomakkeilla.

Aikataulu:

  • 30.4.2019 mennessä vastaukset asukkailta ja asuinalue-/kylätoimijoilta (=järjestöt, yhteisöt, yritykset)
  • touko-kesäkuussa asuinalueittain/kylittäin alueen yhdistykset/toimikunnat määrittelevät esitysten tärkeys- ja kiireellisyysjärjestyksen sekä tekevät näistä esityksen Siilinjärven asuinalueet ja kylät ry:n hallitukselle.
  • elokuussa yhdistyksemme hallitus asettaa tulleet esitykset kunnan pyynnöstä tärkeys- ja kiireellisyysjärjestykseen koko kunnan osalta.
  • syyskuussa kyläkokouksessa valitut esitykset perustellaan ja esitetään kunnan 2020 talousarvioon toteutettavaksi tai haettavaksi muista rahoituslähteistä.

Lisätietoja saat yhdistyksemme hallituksen jäseniltä.

Klikkaamalla kuva suurenee