Päättyneet kyselyt

Etelä-Siilinjärven yleiskaavan muutos, verkkokysely asukkaille ja maanomistajille

Etelä-Siilinjärven alueella on vireillä koko yleiskaavaa koskeva muutos (kunnanhallitus 2.3.2020). Kaavatyö on aloitettu vuoden 2020 keväällä lähtötietojen keruulla ja viranomaisneuvottelulla.

Voimassa olevan yleiskaavan hyväksymisen jälkeen on noussut esiin useita päivittämistarpeita, josta syystä yleiskaavan muutosta on ryhdytty valmistelemaan. Strategian mukainen kasvu edellyttää uusien asemakaava-alueiden suunnittelua ja toteutumista sekä taajaman sisälle täydennysrakentamalla että taajamien liepeille yhdyskuntarakennetta laajentaen. Siilinjärven kunta on hankkinut omistukseensa uusia maa-alueita asumista varten. Kaavahierarkian mukaisesti kuntarakennetta suunnitellaan kokonaisuutena yleiskaavalla. Tässä yleiskaavatyössä tutkitaan Etelä-Siilinjärven nykyinen maankäyttö, yleiskaavalliset päivitystarpeet sekä tulevaisuuden maankäytölliset tarpeet vuoteen 2040 saakka asemakaavoitusta varten.

Asukkaiden ja maanomistajien mielipiteiden keräämistä varten on avattu karttapohjainen kysely osoitteessa: https://query.eharava.fi/3378. Kysely on avoinna syyskuun loppuun saakka. Kyselyyn voi vastata halutessaan nimettömästi.

Tavoitteena on saada yleiskaavaluonnos nähtäville loppuvuodesta 2020.

lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Yleiskaavainsinööri Juho Palviainen, puh. 044 740 1465, etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi

 

 

 

Sorsasalon teollisuusjäteaseman laajennussuunnitelmista järjestettyyn ASUKASKYSELYYN tuli vastauksia määräaikaan 20.7.2020 mennessä peräti 168 kpl. Tämä osoittaa, että asia kiinnostaa ja on hyvin tärkeä asuinympäristön kannalta erityisesti Etelä-Siilinjärvellä ja Ranta-Toivalassa!

Etelä-Siilinjärven asukasyhdistys on tehnyt yhdessä Vuorelan ja Toivalan kylätoimikuntien ja Jännevirran sekä Ranta-Toivala-Uuhimäki kyläyhdistysten kanssa lausunnon näiden vastausten perusteella Pohjois-Savon ELY-keskukselle.

Tänä vuonna erityiskysymyksenä: onko asuinalueesi bussipysäkin kunto ja paikka ok?

  • Tee esitys millaista kunnostusta bussipysäkki kaipaa ja onko jokin toinen paikka parempi?

Tämän vuoden Siilinjärven asuinalueiden kehittämiskyselyyn tuli huhtikuun loppuun mennessä 20 vastausta. Lämmin kiitos kaikille vastaajille! Oheisena yhteenveto kylittäin ja asioittain.

Kevään ja alkukesän aikana kukin asuinalue/kylä täydentää ja perustelee nämä esitykset Siilinjärven asuinalueet ja kylät ry hallitukselle. Elokuussa hallituksemme priorisoi tulleet esitykset ja syyskuussa ne esitellään kyläkokouksessa kunnan johdolle.

Tämän vuoden Siilinjärven asuinalueiden kehittämiskyselyyn tuli huhtikuun loppuun mennessä 20 vastausta. Lämmin kiitos kaikille vastaajille! Oheisena yhteenveto kylittäin ja asioittain.

Kevään ja alkukesän aikana kukin asuinalue/kylä täydentää ja perustelee nämä esitykset Siilinjärven asuinalueet ja kylät ry hallitukselle. Elokuussa hallituksemme priorisoi tulleet esitykset ja syyskuussa ne esitellään kyläkokouksessa kunnan johdolle.